Inspiratie

William McDonough en Michael Braungart:
“Cradle to cradle: Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken.
Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!”

Ludwig Mies von der Rohe:
‘Alleen een idee heeft de kracht zich zo ver te verspreiden.’

Gerrit Rietveld:
‘Een schepping moet de plaats veroveren in plaats van te beantwoorden aan de geldende eischen en de noodzakelijkheid. (1927)’

12
Trees for Travel